Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uczymy się...

CZERWIEC

1.Dzień Dziecka.
2.Zwierzęta małe i duże.
3.Lato.
4.Wakacje.

ZADANIA EDUKACYJNE:
Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków.
Przybliżenie zasad życia w społeczności.
Uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującego gości i gospodarzy.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
Pobudzanie w działaniach artystycznych.
Poszerzenie wiedzy dzieci o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce; rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy - mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia , pożywienie).
Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta i zabawę w echo.
Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem; wdrażanie do ostrożności w kontaktach z roślinami.
Rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych.
Uświadomienie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych; rozwijanie wiedzy pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
Zachęcanie do świadomej obserwacji otaczającego świata.
Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni; utrwalenie wiedzy dotyczącej cech barw: kolory ciepłe i zimne.
Zapoznanie dzieci z pracą artysty: malarza, rzeźbiarza, poety, muzyka.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
Porządkowanie wiedzy na temat rzek, jezior, mórz.
Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się; rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, adres.
Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcanie do wysyłania z wakacji kartek do przedszkola.
Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

"Rozwój dziecka" - film edukacyjny dla rodziców