Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dziecka. Zawiera zabawy wynikające  z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela; wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela,
8:00 – 8:30
praca indywidualna z dzieckiem o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne
8:30 – 9:00
Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie
9:00 – 9:40
Zajęcia dydaktyczne
9:40- 11:30
Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy i gry ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
11:30 – 12:30
Prace porządkowe w sali, czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.
12:30 – 14:15
Relaksacja poobiednia, leżakowanie: słuchanie bajek, muzyki odprężającej.
14:15 – 15:00
Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
15:00 – 17:00
Ćwiczenia indywidualne, słuchanie opowiadań, bajek, baśni, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dowolne z wyboru dzieci, gry i zabawy stolikowe, rozmowy indywidualne z dziećmi itp. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych

6:30 - 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, czynności organizacyjne dotyczące proponowanych wydarzeń dnia
8:00 – 8:30
praca indywidualna z dzieckiem o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne
8: 30 - 9:00
Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9.00 - 10.00
Zajęcia edukacyjne z całą grupą
10:00-11:00
Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze
11.00-11.30
Zabawy dowolne lub z niewielkim wsparciem nauczyciela, zajęcia wspomagające, praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym
11:30 – 12:30
Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12:30 – 13:00
Relaksacja, odpoczynek, słuchanie bajek, słuchanie muzyki
13:00 – 14:30
Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe,
14:30- 15:00
Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek
15:00 -17:00
Ćwiczenia indywidualne, słuchanie opowiadań, bajek, baśni, utrwalanie wierszy i piosenek, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne z wyboru dzieci, gry i zabawy stolikowe, itp. Rozchodzenie się dzieci .