Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość skorzystania z oferty bezpłatnych zająć -
- w ramach podstawy programowej:

JĘZYK ANGIELSKI /wszystkie grupy/- w poniedziałki i w piątki
Godziny dostępności nauczyciela:
Monika Zagawa środa: 10.30- 11.30

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE /wszystkie grupy/- w piątki

- oraz zajęć dodatkowych:
JUDO /6-latki, 5-latki/- we wtorki

Ponadto w ramach udzielanej przez przedszkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowane są zajęcia:
Terapia pedagogiczna
Terapia logopedyczna.

Przedszkole organizuje także
Religię dla dzieci 6-letnich.

Ponadto dzieci mają możliwość skorzystania z oferty koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W celu zapewnienia partnerskiej współpracy z rodzicami Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania: konsultacje pedagogiczne, zebrania ogólne i oddziałowe organizowane, dni otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, pogadanki, prelekcje, zajęcia warsztatowe, szkolenia w zakresie zagadnień interesujących rodziców,kontakty indywidualne, zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych, festyny, spotkania adaptacyjne, kącik dla rodziców. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału. Przedszkole organizuje spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu: obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców dzięki poznaniu nauczycielek i sali, w której dzieci będą przebywać, umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczo-dydaktycznych, obserwowania dzieci w kontaktach grupowych, omówienia zasad organizacji przedszkola oraz zapoznania ze sposobem przygotowania dziecka do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
 PROPONUJEMY RODZICOM
 • zebrania ogólne z udziałem specjalistów,
 • zebrania grupowe
 • zajęcia adaptacyjne dla trzylatków,
 • kontakty indywidualne wg potrzeb,
 • zajęcia otwarte dla rodziców prowadzone przez nauczycielki,
 • wspólne świętowanie, rodzinne spotkania, uroczystości z udziałem rodziców, i przedstawicielami najbliższego środowiska dziecka /Pasowanie na Przedszkolaka, Wigilia, Dzień Babci i  Dziadka, Dzień Rodziny/
• kącik informacyjny w przedszkolu,
• skrzynka życzeń,  wniosków, propozycji, uwag,
• wystawy prac dzieci,
• dni otwarte dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola,
• wystawy, konkursy, przedstawienia, kiermasze książek, wycieczki,  propozycje książeczek dla dzieci.

Mając na uwadze właściwą organizację współpracy z rodzicami  przedstawiamy nasze oczekiwania wobec rodziców, dotyczące uczestnictwa w zebraniach, kontaktach indywidualnych, zachęcamy do interesowania się pracą dydaktyczno- wychowawczą przedszkola, programem w oparciu, o który pracuje przedszkole,  prawami i obowiązkami rodziców,  regulaminem przedszkola. We współpracy z rodzicami powstał „Program Wychowawczy” oraz Program Profilaktyki „Stop agresji”.

                                            PROGRAM WYCHOWAWCZY
            Cele:
          • tworzenie więzi rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
          • rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych,
          • rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła,
          • kształtowanie podstawowych norm moralnych np. tolerancji, życzliwości,
           sprawiedliwości,  odpowiedzialności,     
          • uświadamianie zagrożeń otaczającego świata,
          • uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

                                            PROGRAM PROFILAKTYKI
              Cele:
           • minimalizowanie i eliminowanie / w miarę możliwości/ zachowań
            sygnalizujących agresję, przejawianych przez dzieci w wieku przedszkolnym,
           • budzenie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości,
           • wzrost poziomu uspołecznienia dzieci
           • dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć,
           • pokojowe rozwiązywanie konfliktów.