Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uczymy się...

TEMATY INTEGRUJĄCE NA MIESIĄC LUTY:

1.WSZYSTKO JEST MUZYKĄ
2.POD ZIEMIĄ, POD WODĄ
3.W KOSMOSIE
4.PREHISTORYCZNY ŚWIAT

ZADANIA EDUKACYJNE ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:
Zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry.
Uświadomienie wagi dźwięków w codziennym życiu.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem.
Wzbudzenie zainteresowania literami.
Wprowadzenie litery n, N.
Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.
Zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalanie ich nazw.
Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej.
Poznanie liczby 10.
Doskonalenie umiejętności matematycznych.
Przeliczanie w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby 10 ( aspekt kardynalny, porządkowy, graficzny).
Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania.
Utrwalanie nazw emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji.
Wspomaganie rozwoju społecznego.
Pobudzanie do ekspresji artystycznej.
Zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi.
Doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego.
Wprowadzenie litery w, W.
Zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „ rafa koralowa”
Przeprowadzanie eksperymentów i zabaw badawczych, wyciąganie z nich wniosków.
Ćwiczenia orientacji w przestrzeni.
Wprowadzenie pojęć: kosmos, układ słoneczny, planety.
Zapoznanie z zawodami: astronom, astronauta.
Wprowadzenie litery p, P.
Utrwalanie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
Przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów
Ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania.
Rozwijanie sprawności fizycznej.
Kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
Zapoznanie z zawodem archeologa.
Wprowadzenie litery j, J.
Poszerzenie i utrwalenie wiadomości o dinozaurach.
Ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej.
Rozwijanie kreatywności, wyobraźni.
Stymulowanie wielu zmysłów.
Kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami.
Ćwiczenie aparatu mowy poprzez wymawianie wyrazów dźwiękonaśladowczych.
Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.
Wdrażanie do zachowania ciszy podczas wykonywania ćwiczeń i zadań.
Budowanie wiary we własne możliwości i pozytywnego obrazu siebie.
Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole, budowanie miłej i życzliwej atmosfery.

   

Godziny dostępności nauczycieli:

Ewa Bala                           wtorek  godz. 12.00 - 13.00
Grażyna Szadkowska       wtorek  godz.  11.00 - 12.00

 

"Rozwój dziecka" - film edukacyjny dla rodziców